สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาการร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ผลิตช่างไฟฟ้าประจำตำบล

วันที่ 26 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร จัดฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าประจำตำบล จำนวน 20 คนภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เป็นการขยายผลจากการลงนาม MOU ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการผลิตช่างไฟฟ้าประจำตำบล โดยได้รับเกียรติจากผู้จัดการสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด
ซึ่งผู้ผ่านการฝึกบรมดังกล่าว จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฯ และรับรองความรู้ความสามารถต่อไป

 

 

 

 

 

ขอบคุณสายข่าวมุกดาหาร คุณประสาทพร  ถ่ายภาพ///รายงาน

อุบลราชธานี…อบต.ห้วยขะยุงจัดโครงการการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวัน ปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. อบต.ห้วยขะยุง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง จัดโครงการการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวัน ปีงบประมาณ 2560 โดย นายกำพล สายลาด นาย อบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ อสม. และการปฏิบัติจริงเพื่อนำสมุนไพรในชุมชนมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งรักษาโรคได้ ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่น และรู้จักเลือกสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

 

ทศพร ก้อนแก้ว/อบต.ห้วยขะยุง ภาพข่าว/รายงาน

สุดปลื้ม!!! ศ.รุ่งวิสัย แชมป์โลกมวย สวมเครื่องแบบตำรวจ รายงานตัววันแรก

วันนี้ 25 ก.ย.2560 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ทำพิธีประดับยศ สิบตำรวจตรี ให้กับ ส.ต.ต.วิศักดิ์ศิลป์ วังเอก ผบ.หมู่ สอบสวน สภ.อุทุมพรพิสัย ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ศรีสะเกษศรีสะเกษ ศ.รุ่งวิสัย แชมป์โลกมวย
สุดปลื้ม!! สวมเครื่องแบบตำรวจ รายงานตัววันแรก กล่าวพร้อมรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่

 

#ขอบคุณภาพ/ข่าว Cr.ป๋าหรั่ง/ฝั่งธน (นสพ.พิมพ์ไทย) <
#ธีรพล ปลื้มถนอม  รายงาน

 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการเทศบาลเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับการค้า การลงทุน ในเขตเศรษฐกิจมุกดาหาร

 

วันนี้ (เวลา ๐๙.๓๐ น.) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ให้การต้อนรับ นายเหอ เหลียงจุน รองเลขาธิการคณะกรรมการเทศบาลฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะผู้แทนเมืองฉงจั่ว ซึ่งได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย และจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงการลงทุนในด้านการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร การปศุสัตว์ และเกษตรเชิงนิเวศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร และผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ได้มาให้ข้อมูลด้านการค้า ปศุสัตว์ และสินค้าทางการเกษตรแก่คณะผู้แทนจากเมืองฉงจั่ว ได้รับทราบข้อมูลของจังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมครั้งที่ 2/2560 ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีชั้น 2 ตึกสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล วาระการประชุมผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และผลการดำเนินงานกองทุนปี 2560 และแผนการดำเนินงานปี 2561 การปรับปรุงระเบียบและข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อส่งเสริมการรับรอง อำนาจหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (กสค.) มาตรา 13 ตามหัวข้อ 1. รับรององค์กร 2. รับรองมาตรฐานองค์กร 3. ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4. กลไกตามภารกิจที่คณะกรรมการ (กสค.) มอบหมาย 5. เหตุผลความจำเป็น 6. ข้อเสนอคณะอนุกรรมการต่อ (กสค.) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และกำหนดนัดประชุม (กสค.) ครั้งต่อไป

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพข่าว cr.บก.โกสินธ์ จินาอ่อน/(พี่เบียร”ขาใหญ่ภูมิภาค”)  รายงาน

เปิดให้ชมความงามพระเมรุมาศ หลังพิธีถวายพระเพลิง ร.9

“ธนะศักดิ์” เผย หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิง “พระบรมศพ” จะเปิดให้ปชช. เข้าชมความงาม “พระเมรุมาศ” 1 เดือน

 

 

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ ถึงความชัดเจนวันหยุดเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันที่ 26 ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ว่าจนถึงขณะนี้ยังคงเป็นการประกาศให้หยุดเพียงวันเดียว คือวันที่ 26 ต.ค. จะมีประกาศเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร ต้องถามนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ภายหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีเรียบร้อยแล้ว จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมความงดงามของพระเมรุมาศเป็นเวลา 1 เดือน.

 

 

 

////////////////// ขอบคุณภาพ/เนื้อข่าว cr.เบญจมาศ อักษรนิตย์/(พี่น้อย”ขาใหญ่ฝั่งธน”)รายงาน