พระองค์ภาฯ ทรงได้รับแต่งตั้งเป็น “ทูตสันถวไมตรี” ด้านหลักนิติธรรมของอาเซียน

สำนักป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศแต่งตั้ง “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” ทรงเป็นทูตสันถวไมตรี
 

สำนักป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) ได้ประกาศแต่งตั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ นายเจเรมี ดักกลาส ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก กล่าวว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงช่วยส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและทรงมีความสนพระทัยเป็นพิเศษในปัญหาเรือนจำ โดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้หญิงในเรือนจำ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังทรงยกกระดับและสนับสนุนการต่อต้านอาชญกรรมในสังคมและนำมาซึ่งการปฏิิรูปกระบวนการยุติธรรม ทรงให้การสนับสนุน UNODC หลายปีที่ผ่านมาในการส่งเสริมด้านวิสัยทัศน์และความเป็นพันธมิตร รวมทั้งการสนับสนุนแผนการพัฒนาความมั่งคงภายในปี ค.ศ.2530 ของสหประชาชาติด้วย

“พระองค์ไม่ได้ทรงมองว่าพระองค์อยู่เหนือกฎหมายและทรงมีความสนพระทัยในการช่วยผลักดันการปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรม” นายเจเรมีกล่าว

อย่างไรก็พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญของคนไทยทั้งแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พสกนิกรชาวไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรจึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

1. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. วันพ่อแห่งชาติ 3.วันชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ