เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี มอบทุนการศึกษาฯ ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี มอบทุนการศึกษาฯ ประจำปี 2560

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าเมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2560. เวลา .08.30. น. โดยมี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นประธาน ในการมอบทุนการศึกษา จากเงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน 50 ทุน ทุนการศึกษาจากพระครูนวกรรมาธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดน้ำจั้น เป็นผู้ดำเนินการสอนและสอบนักธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 6 ทุน ทุนละ 500 บาท นอกจากนี้ ยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ(ระดับภาคกลาง) ครั้งที่ 13 “อยุธยาวิชาการ 60” และการแข่งขัน “Chulaporn Lopburi Fair 2017” จำนวน 4 รางวัล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด

​กอ.รมน. นำโดย พลโท ชนาธิป บุนนาค นำกลุ่มจิตอาสา ปลูกดาวเรือง ถวายพ่อ ทั่วไทย เรืองรองด้วยสีเหลือง สวนสมเด็จพระเจ้าสิริกิตติ์ เขตจตุจักร

​กอ.รมน.นำกลุ่มจิตอาสาปลูกไม้ดอกดาวเรือง ในบริเวณสวนสมเด็จพระเจ้าสิริกิตติ์ เขตจตุจักร กทม. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ โดยมี พล.ท.ชนาธิป บุนนาค หัวหน้าสำนักงาน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอณาจักร , พล.ต.ต.ประสบโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน สภากรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม ,สำนักงานเขตจตุจักร นาย อุเทน อินอ้าย เลขานุการรองนายกฝ่ายจริยธรรม นาย สามารถพวงคำ และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติรุ่น 1/60 กล้าสองแผ่นดิน เป็นต้น

 

​ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พสกนิกรทุกภาคส่วน ต่างถวายความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเดือนตุลาคม ศกนี้ ด้วยการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ปลูกดาวเรืองให้เรืองรองด้วยสีเหลืองทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

โกสินธ์ จินาอ่อน สายสัมพันธ์ โหลแก้ว รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 28 ก.ย 60 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง ได้ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้นำชุมชน อสม. และ ประชาชนตำบลห้วยขะยุง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2560 โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพ่นเคมีกำจัดยุงลาย กิจกรรมแจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทั้งนี้เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนและเด็กในเขตพื้นที่ อบต.ตำบลห้วยขะยุง เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานเห็นความสำคัญและตระหนักถึงภัยโรคไข้เลือดออก เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

.

 

 

 

 

ข้อมูล อบต.ห้วยขะยุง
ทศพร ก้อนแก้ว   ภาพ/รายงาน