เหล่ากาชาดจ.ลพบุรี ได้คณะกรรมการชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 11 มกราคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยมีสมาชิก คณะกรรมการบริหารชุดเก่าเข้าร่วมอย่างคึกคัก นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ที่ทางเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีชุดใหม่ เพื่อให้การบริหารงานดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมทานตะวัน  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ได้มีสมาชิกเข้าร่วมการเลือกตั้งอย่างคึกคัก

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ชรบ.บ้านไอร์กลูแป ลาดตระเวนตั้งจุดสกัดรถ 24 ชั่วโมง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อประมาณ เวลา ๒๑ .๐๕. น. ถึงเวลา ๒๒. ๑๐ น. จึงนำชุด ชรบ.ประมาณ ๒๓.๐๕ น.ได้ทำการออกเดินลาดตระเวน พร้อมตั้งจุดสกัดรถที่วิ่งผ่านบนถนนที่มีสายเส้นทางไปมารถสัญจรตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ชรบ.บ้านไอร์กลูแป หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสะตอ โดยสรุปเหตุการณ์ในพื้นที่ ตั้งแต่ ว.๒๔ นี้ จนถึง ว.๒๔ เมื่อ ๒๒.๓๐ น โดยทั่วไปปกติ เลิก ว.๖ ๒๘ .ว.๖๑ ภายใต้การปฏิบัตินั้นมีผู้อำนวยการ ท่านนายอำเภอนายวิชาญ จึงมอบหมาย ให้ท่านปลัดประจำตำบล ท่านปลัด

นายธนานนท์ ไกรเทพ ผู้ที่มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อมวลชนในพื้นที่ทุกๆแขนงเป็นไปตามที่เราได้กำหนดไว้ และสร้างความยึดมั่นตามแนวทางของกฎระเบียบต่างๆให้ดำรงอยู่ตลอดไป