เด็กบ้านเจ๊ะบิลัง ยิ้มดีใจกันทั่วหน้าโรงเรียนจัดงานวันเด็กให้

วันที่ 9 ม.ค. 2561 ที่โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง จัดกิจกรรมวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติขึ้นล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมของจังหวัด ในวันที่ 13 ม.ค. 61 โดยให้ เด็กได้แสดงออก และสนุกสนานกับวันเด็ก ที่ รร.บ้านเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

ด้าน นายอาหลี ลิมานัน ผอ.รร.บ้านเจ๊ะบิลัง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และส่วนราชการท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ก่อนจะกล่าวว่า โรงเรียนเจ๊ะบิลัง ได้รับรางวัลโรงเรียนดีมีคุณธรรม ทาง รร.ตั้งเป้าที่จะสอนและสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี สร้างคนดีให้บ้านเมือง เพื่อให้บ้านเมืองได้มีความสุข นอกจากนี้ มีการแสดงความยินดีแก่ ดช. มูฮำหมัดอิครอม หลังจิ หลังได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆใน รร. ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ทั้งเด็กและผู้ปกครองต่างมีความสุขกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะกิจกรรมการแสดงออกของเด็กๆ ที่แสดงออกกันอย่างเต็มที่ แถมในงานยังมีของรางวัลอีกมากมาย

นิตยา แสงมณี // สตูล