น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ค่ายจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.อ.เลอศักดิ์  คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

 

 

 

รอง ผกก.5 บก.รฟ. ร่วมกับนายอำเภอหนองปรือ นำคณะสื่อมอบอุปกรณ์การเรียน จ.กาญจนบุรี

รอง ผกก.5 บก.รฟ. ร่วมกับนายอำเภอหนองปรือ จ.กาญจนบุรี และคณะสื่อมวลชน นำสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬา มอบให้นักเรียนผู้ด้อยโอกาสโรงเรียนบ้านเขาแหลม

 

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. พ.ต.ท.ชนะเทพ สวนแก้ว รอง ผกก.5 บก.รฟ. พร้อมด้วย น.ส.ชุติมา การมานะ น.ส.เพ็ญศรี กลั่นบุศย์ นายอำเภอหนองปรือ จ.กาญจนบุรี และสื่อมวลชนสายการเมือง นำสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬา ไปมอบให้ ดร.วรกานต์ อินทรโสภา ผอ.โรงเรียนบ้านเขาแหลม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดหาทุน ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล ห้องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพนักเรียนที่ขาดแคลน รวมทั้งจัดหาสื่อการเรียนการสอน มอบให้กับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส 292 คน ที่โรงเรียนบ้านเขาแหลม

 

 

 

 

 

ชป.กร.กองร้อยปืนเล็กที่ ๔ ฉก.นย.ทร.๓๓ ร่วมมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ จว.นราธิวาส

เมื่อ ๓๑. ส.ค. ๖๐ นรสิงห์ ๐๒ ชป.กร.กองร้อยปืนเล็กที่ ๔ ฉก.นย.ทร.๓๓  ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ บ.พิกุลทอง ม.๖ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบเรียบ

 

ฉก.นย.ทร.๓๒ โดย ชป.กร.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ ฯ สานสัมพันธ์ร่วมกิจกรรม พร้อมมอบปุกรณ์กีฬาโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ จว.นราธิวาส

เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ ฉก.นย.ทร.๓๒ โดย ชป.กร.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ ฯ ไปพบปะเยี่ยมเยียน สานสัมพันธ์ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอล,วอลเลย์บอล และเครื่องดื่ม ให้กับครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ เพื่อร่วมในกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬา – กีฑานักเรียน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๖๐ ณ สนามโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ ม.๒ บ.บูเกะสูดอ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ผลการปฏิบัติ คุณครู และนักเรียนกล่าวขอบคุณ จนท.ทหารที่ได้เข้ามาดูแลเป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย