นายกสภท. ร่วมสังสรรค์ปีใหม่ บ.รักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติ พูลเกษม – คุณสุจิตรา แก้วเงิน ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย แซมกรุ๊ป จำก้ด (SAM) พร้อมด้วย พ.อ.จิระพงษ์ มากกุศล ประธานที่ปรึกษาบริษัทฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานบริษัทต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยมีคุณอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และคุณธวัชชัย เฟื่องอนันต์ กรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานด้วย

โดยได้มีการจับฉลากรางวัลมอบให้กับพนักงานและแขกที่ร่วมงานจำนวนมาก ณ.บริษัท รักษาความปลอดภัย แซมกรุ๊ป จำกัด(SAM) ถ.กรุงเทพฯ-นนท์ ซอย8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

กระทรวงพาณิชย์สระบุรี ตรวจสอบสต๊อกสินค้าเกษตร ตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมคณะ และสำนักงานกระทรวงพาณิชย์สระบุรีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงานในการตรวจสอบปริมาณสินค้าเกษตรทั้งระบบ เพื่อให้เป็นตามนโยบายรัฐบาล ในการดูสินค้าการเกษตรทั้งระบบ โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ส่วนกลางออกตรวจสินค้าเกษตร และข้าวสาลี ในพื้นที่ 39 จังหวัด

สระบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดที่คณะทำงานต้องลงพื้นที่ อำเภอหนองแค ตั้งวันที่ 5 – 6 มกราคม 2561 เกษตรจังหวัดสระบุรีร่วมตรวจสอบปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลีในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

     

นาย บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและผู้แทนนายอำเภอหนองแค และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมตรวจสอบสินค้าเกษตร ณ บริษัท CPF (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ดฟิดมิลล์ จำกัด จากการที่คณะลงตรวจสินค้าเกษตร เพื่อสอบปริมาณสต็อกสินค้าคงเหลือ และติดตามการทำงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจในจังหวัดสระบุรีพร้อมร่วมกับคณะตรวจสอบสินค้าเกษตรและดูแลสินค้าร่วมกันอีกด้วย

ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน

     

เจ้าหน้าที่ อ.นาตาล ร่วมกันตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย หวั่นเกิดปัญหายาเสพติด-อาชญากรรม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 ภายใต้การอำนวยการของ นายนพดล ห้วยอำพัน ได้สั่งการให้ นายไชยศักดิ์ ทุมวงศ์ ปลัดฝ่ายความมั่นคง กองร้อย อส.อ.นาตาลที่ 23 ร่วมกับ ฉก.ตชด.227 สนธิกำลัง ทหารชุดร้อย รส.อ.นาตาล ตร.สภ.นาตาล และ ผรส.บ.นาทราย ร่วมกันตรวจค้นหาสิ่งผิดกฏหมาย ในพื้นที่ตลาดนัดบ้านนาทราย ม.2 ต.พะลาน อ.นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อป้องกันปัญหาทางด้านสิ่งผิดกฎหมาย และ อาชญากรรม ซึ่งจากการตรวจค้นดังกล่าว ซึ่งเหตุการณ์ทั่วไปเป็นปกติ

ภาพ/ข่าว ทีมงานข่าว ทศพร ประจำนาตาล รายงาน

สนง.โครงการส่งเสริมบำรุงป่าสักชลสิทธิ์ จัดอบรมปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ มอบหมายให้ นายมงคล จันทร์ดัด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมประชุมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสานสืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561

โดยกลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกรรายใหม่ ซึ่งจะจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2561 ก่อนที่เกษตรกรจะลงมือปฏิบัติในแปลง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ ลพบุรี