แรงงาน

กระทรวงแรงงานเตือน!! ลูกจ้างห้ามหยุดยาวเกินกำหนดติดต่อกัน 3 วัน อาจตกงานเพราะถูกนายจ้างบอกเลิกจ้างได้ตามกฎหมาย โดยไม่ได้รับสิทธิ์ชดเชย

กระทรวงแรงงานเตือน!! ลูกจ้างห้ามหยุดยาวเกินกำหนดติดต่อกัน 3 วัน อาจตกงานเพราะถูกนายจ้างบอกเลิกจ้างได้ตามกฎหมาย โดยไม่ได้รับสิทธิ์ชดเชย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่สถานประกอบกิจการหลายแห่งได้ประกาศวันหยุดต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายวัน เพื่อให้ลูกจ้างเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว และร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยม จึงขอฝากเตือนไปยังลูกจ้างทุกท่านที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่นี้ ขอให้วางแผนการเดินทางไปกลับเพื่อความสะดวก ปลอดภัยและกลับมาทำงานทันตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันจำเป็น เพราะอาจทำให้ลูกจ้างถูกลงโทษทางวินัยและอาจเป็นสาเหตุให้นายจ้างบอกเลิกจ้างได้

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้กำหนดกรณีลูกจ้างละทิ้งหน้าเป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นจึงขอให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างเคร่งครัด

ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

สินไทยเฮงพัฒนา เปิดกิจการจำหน่ายข้าวสารแห่งใหม่ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.09 น. ที่ร้านสินไทยเฮงพัฒนา 4/138 หมู่ 18 ซอยลำลูกกา 27 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีได้เปิดกิจการจำหน่ายข้าวสารแห่งใหม่ ในชุมชนพระสิทธิ์ โดยมีนายไทกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการสินไทยเฮงพัฒนาพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ จากนั้นพระภิกษุสงฆ์ได้เดินทางมาถึงร้านไทยเฮงพัฒนา เริ่มทำพิธีทางศาสนาและพระสงฆ์ได้ให้พรแก่นายไทกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการสินไทยเฮงพัฒนาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ร้านสินไทยเฮงพัฒนา หลังเสร็จพิธีสงฆ์ก็ได้ร่วมรับประทานอาหาร

ด้านนายไทกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการสินไทยเฮงพัฒนา กล่าวว่า วันนี้ได้เปิดร้านจำหน่ายข้าวสาร เพื่อนำข้าวสารมาจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนพระสิทธิ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนพระสิทธิ์ได้รับข้าวสารที่ราคาไม่แพงและได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และในวันนี้ได้นำข้าวสารมามอบให้กับผู้ร่วมงานเปิดร้านสินไทเฮงพัฒนาฟรีอีกด้วย หากผู้ที่สนใจจะสั่งสินค้าสามารถติดต่อได้นายไทกะ ซาซากิ 087-565-5454

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน