สนง.โครงการส่งเสริมบำรุงป่าสักชลสิทธิ์ จัดอบรมปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ มอบหมายให้ นายมงคล จันทร์ดัด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมประชุมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสานสืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561

โดยกลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกรรายใหม่ ซึ่งจะจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2561 ก่อนที่เกษตรกรจะลงมือปฏิบัติในแปลง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ ลพบุรี