ผู้ทรงคุณวุฒิสระบุรี จัดเลี้ยงเทศกาลคริสต์มาส-วันปีใหม่

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 ดร.นารถ วาจาวุทธ และ ดร. แสงระวี วาจาวุทธ (อดีต ผอ.รร.ราชวินิต กรุงเทพฯ) สองคหบดีใจบุญเมืองสระบุรี ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน โนนสภาราม จังหวัดสระบุรีและสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดเลี้ยงสรรค์เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปี2560 เพื่อขอบคุณ ผู้ อุปการะสนับสนุนทั้งด้านธุรกิจและการศึกษา ผู้ที่ให้การเคารพร่วม ขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ทั้งในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียนและสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมตามโครงการต่างๆที่ร่วมกันทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดที่ผ่านมาโดยมี บุคลากรทางการศึกษา ทั้งอดีตและปัจจุบันประชาชนและสื่อมวลชนสระบุรีหลายแขนงเข้าร่วมงาน

     

ทั้งนี้ ดร.นารถ และดร. แสงระวี วาจาวุทธ จึงได้ถือโอกาสนี้จัดเลี้ยงขอขอบคุณ และอวยพรให้ทุกท่านมีความเจริญในหน้าที่การงาน ขณะที่ปีใหม่ 2561 ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวที่มาร่วมงาน มีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขร่วมกันตลอดปี 2561

ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายวาน

     

ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

     

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 จะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อติดตามและประเมินผลสถานการณ์แก้ไขปัญหา และเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ธเนศ วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี