ผบช.สตส.เป็นประธานสรุปผลและปิดประชุมการดำเนินการตาม”โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบสำหรับหน่วยงานสนับสนุนฯ”

วันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เดินทางมาเป็นประธานสรุปผลและปิดประชุมการดำเนินการตาม”โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบสำหรับหน่วยงานสนับสนุนฯ” พร้อมด้วย พล.ต.ต.อณิกธัญญ์ ชยสุธา รอง ผบช.สตส. แก่คณะผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓ ชุดที่ ๑ โดย พ.ต.อ.หญิง ปัทมาพร กองวัง รอง ผบก.ตส.๓ กับพวกรวม ๓ นายที่ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.๕ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่โดยมี พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รอง ผบก.บก.ตม.๕  พ.ต.ท.หญิง ธนพร รูปขจร รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.๕ พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา มั่งมีผล รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตม.จว.คู่ขนาน และหน่วยผู้เบิกที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

ผบช.สตส.เป็นประธานเปิดประชุมการดำเนินการตาม”โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบสำหรับหน่วยงานสนับสนุนฯ” จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช  นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดประชุมการดำเนินการตาม”โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบสำหรับหน่วยงานสนับสนุนฯ” พร้อมด้วย พล.ต.ต.อณิกธัญญ์ ชยสุธา รอง ผบช.สตส.แก่คณะผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓ ชุดที่ ๑ โดย พ.ต.อ.หญิง ปัทมาพร กองวัง รอง ผบก.ตส.๓ กับพวกรวม ๓ นายที่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.๕  อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.รณกร  ฤทธิรงค์ รอง ผบก.บก.ตม.๕  พ.ต.อ.หญิง นวรัตน์ นุสสติ ผกก.ฝอ.บก.ตม.๕  พ.ต.อ.รุจพงศ์ สารวนางกูร ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตม.จว.คู่ขนาน และหน่วยผู้เบิกที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน