พล.ต.ท.สาโรช เยือนสุพรรณ ตรวจสอบงบการเงิน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของ ฝตส.๓ ตส.๒ โดย พ.ต.ท.หญิง สมศรี วิจารณกุล รอง ผกก.ฝตส.๓ ตส.๒ พร้อมกับพวก รวม ๓ นาย ที่ สภ.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี โดยมี พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ยิ่งยส เขินอำนวย ผกก.สภ.ดอนเจดีย์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิงอุษารัตน์  บุญสิงห์ สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี  ผู้สังเกตุการณ์ จาก ภ.จว.สุพรรณบุรี รอให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ผู้ว่าฯลพบุรี ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด ทส.

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี, ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังได้ร่วมปลูกยางนา และเข้าเยี่ยมชมธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อีกด้วย

ธเนศ วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

สสส. หนุนชุมชนบ้านน้ำซับ ปลูกผักปลอดสารพิษ

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านน้ำซับ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

นายสมส่วน บูรณพงษ์ สาธารณสุข รพ.สต ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี กล่าวว่า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า มีการดำเนินงานตามขั้นตอน มีคณะทำงานที่มีความเข้มแข็งเข้าใจการทำงาน และมีความสามารถ ทำให้ชุมชนมีความรู้ แลตระหนักเรื่องการปลูกผักเพื่อบริโภคโดยไม่ใช้สารเคมี

ทั้งนี้ จากการเดินสำรวจในชุมชนพบว่า แต่ละครัวเรือนมีการปลูกและบริโภคผักที่ไม่ใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า การดำเนินกิจกรรมของโครงการเพิ่มขึ้น 40% นอกจากนี้ยังได้ติดตามการจัดทำรายงานการเงินของโครงการ พบว่า มีการใช้จ่ายตามกิจกรรม โดยได้ติดตาม แนะนำ ให้จัดทำหลักฐานการเงิน การบัญชีอย่างครบถ้วน และถูกต้องต่อไป

ธเนศ วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี