ผู้ทรงคุณวุฒิสระบุรี จัดเลี้ยงเทศกาลคริสต์มาส-วันปีใหม่

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 ดร.นารถ วาจาวุทธ และ ดร. แสงระวี วาจาวุทธ (อดีต ผอ.รร.ราชวินิต กรุงเทพฯ) สองคหบดีใจบุญเมืองสระบุรี ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน โนนสภาราม จังหวัดสระบุรีและสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดเลี้ยงสรรค์เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปี2560 เพื่อขอบคุณ ผู้ อุปการะสนับสนุนทั้งด้านธุรกิจและการศึกษา ผู้ที่ให้การเคารพร่วม ขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ทั้งในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียนและสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมตามโครงการต่างๆที่ร่วมกันทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดที่ผ่านมาโดยมี บุคลากรทางการศึกษา ทั้งอดีตและปัจจุบันประชาชนและสื่อมวลชนสระบุรีหลายแขนงเข้าร่วมงาน

     

ทั้งนี้ ดร.นารถ และดร. แสงระวี วาจาวุทธ จึงได้ถือโอกาสนี้จัดเลี้ยงขอขอบคุณ และอวยพรให้ทุกท่านมีความเจริญในหน้าที่การงาน ขณะที่ปีใหม่ 2561 ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวที่มาร่วมงาน มีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขร่วมกันตลอดปี 2561

ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายวาน