‘กษัตริย์บรูไน’ ถวายพระพร ‘พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10’

“กษัตริย์บรูไน” ทรงมีพระราชสาส์นถึง “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เพื่อถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราชย์
 เว็บไซต์ข่าว “บรูไดเร็กต์” ของทางการบรูไน เผยแพร่พระราชสาส์นของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาละห์ แห่งบรูไน และสมเด็จพระราชินีซาเลฮา มีใจความสำคัญว่า ทั้งสองพระองค์ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และแสดงความยินดีอย่างยิ่งมายังปวงชนชาวไทย เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
ทั้งนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงมีความพอพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง ต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างบรูไนกับไทย ซึ่งราบรื่นและมั่นคงตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสายสัมพันธ์อันมีค่ายิ่งและแนบแน่นเช่นนี้จะดำเนินสืบต่อไปตราบนานเท่านาน

พร้อมกันนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนพระราชทานคำอวยพรในการครองราชย์อันรุ่งเรืองและมีแต่สันติสุข แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะเดียวกัน พระองค์พระราชทานพรแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไป

นอกจากนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนพระราชทานพรให้ปวงชนชาวไทยมีความสุขโดยทั่วกัน

‘ในหลวงร.10’ ทรงฉายพระรูปพร้อม พระเทพฯ-ฟ้าหญิง-ทูลกระหม่อมฯ

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ทรงฉายพระรูปพร้อมด้วย “สมเด็จพระเทพฯ-เจ้าฟ้าหญิง-ทูลกระหม่อมฯ” หน้าพระบรมโกศ
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงฉายพระรูปพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หน้าพระบรมโกศ

ร.10 โปรดเกล้าฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี

2 ธันวาคม 2559 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า

โดยที่ประธานองคมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำเเหน่งประธานองคมนตรี เเละทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรเเต่งตั้งประธานองคมนตรี
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 12 มาตรา 13 เเละมาตรา16ของรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเเต่งตั้งให้พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี

ทั้งนี้ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค.2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติเเห่งชาติ