โรงเรียนเมืองใหม่ลพบุรี จัดค่ายลูกเสือ

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากลพบุรี ว่า ในวันนี้. วันที่.6. ธันวาคม. 2560 เวลา 12.30 น ทางโรงเรียนเมืองใหม่ลพบุรี. ได้จัดค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่,4 จำนวน 120. คน. ในด้าน
นายสุรวิทย์ เจี่ยมจิตร  ผอ.ร.ร.เมืองใหม่ลพบุรี.   เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่4 ณ.ค่ายฝึกอบรม ป.พัน721 ลพบุรี. เพื่อ ฝึกฝนวิชาการเดินป่า. รักษาสามัคคีในหมู่นักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย.
การเข้าค่ายเป็นเวลา 3 วัน ให้มาฝึกฝนวิชาการเดินป่าและสามัคคีในหมู่ลูกเสือและเนตรนารีอีกครั้งหนึ่งด้วย สร้างโรงเรียนเมืองใหม่ลพบุรีที่จัดการเข้าค่ายเป็นประจำทุกปี

ภูธเนศ  วงศ์ใหญ่. ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี.