เผาทำลายไพ่และเครื่องเลื่อยยนต์ ของกลางในคดีที่สิ้นสุดแล้ว มูลค่ากว่า 5 แสนบาท

วันที่7ธันวาคม2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพ.อ.วัชรพงศ์ จันทร์หอม ผบ.นพค. 45 ร.อ.เอกชัย นาคชุ่ม บก.ควบคุม. พล.ร.5โดยชป.รส.ร.5พัน2 (สตูล) ร่วมกับด่านศุลกากร จ.สตูล ร่วมกันทำลายของกลางไพ่ และเลื่อยโซ่ยนต์ ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว 4 คดี โดยมีการทำลายของกลางดังกล่าวที่นพค.45 ด้วยการเผาและฝังกลบ
สำหรับของกลางที่เผาทำลายในครั้งนี้ประกอบด้วยไพ่32,544 สำรับ เลื่อยโซ่ยนต์ 3 เครื่องและบาร์เลื่อย 1 ใบ รวมมูลค่าความเสียหาย 560,326 บาท นายวัลลภ ซุ่ยรักษา นายด่านศุลกากรวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล กล่าวว่า ของกลางดังกล่าวเป็นคดีที่เสร็จสิ้นแล้ว เป็นของที่ต้องจำกัดและต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า

 

สตูล // นิตยา แสงมณี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนฯรุ่นที่ 1

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (3) รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี ว่าที่ ร.ต.เรวัฒน์ สุนทรสถาพร
หน.ฝ่ายป้องกันและปฎิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาสามัคคี วัดบ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
วรวิทย์ ป้องงาม
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน