คณะทำงานขณะปฏิบัติหน้าที่ พิธีการรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่10 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

วันอาทิตย์ที่3ธ.ค.60เวลา08.39-19.29น. …ภาพถ่ายคณะทำงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ กองอำนวยศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พิธีการรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่10 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

 

     .