สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกันแสง ขณะบัณฑิตจุฬาฯ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สดับเพลงสรรเสริญพระบารมี จากบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะผู้ติดตามถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่

หลังจากเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ในการนี้ โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอบรรยากาศในพระราชพิธี ในช่วงเวลาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงยืนขึ้นและสดับบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่คณะบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันขับร้องถวาย โดยบางขณะจะเห็นว่า คณะผู้ติดตามที่ตามเสด็จเพื่อถวายการดูแลพระองค์นั้นถึงกับอดกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่

โดยบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์ @Lookkaew_SK เป็นผู้นำคลิปดังกล่าวมาโพสต์แชร์ หลาย ๆ คนที่ได้ชมต่างพากันน้ำตาไหลไปตามกัน ด้วยความรู้สึกทั้งเศร้า ทั้งซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่แม้พระราชบิดาจะเพิ่งเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ก็ยังคงต้องปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้ดำเนินลุล่วงต่อไป

จังหวัดลพบุรี ร่วมน้อมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ แจกโบดำ 189 อัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่.20 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

โดยเมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม2559 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน กว่า 100 คน ร่วมพิธีลงนาม ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

>>> ดูรูปทั้งหมด

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ลพบุรี รายงาน

พระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช

พระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช

ทรงเสด็จเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพรหมรังษี ม.1 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรีเพื่อทรงประกอบพิธียกช่อฟ้า ตัดลูกนิมิต ปลูกต้นโพธิ์ และเยี่ยมราษฎร

…..ปัจจุบันต้นโพธิ์ ต้นดังกล่าว ยังเจริญงอกงามให้ความร่มเย็น และเป็นสิริมงคลแก่วัดพรหมรังษีและประชาชน….ขอบคุณ ข้อมูลที่ ที่ว่าการอำเภอ อำเภอพัฒนานิคม

>>> ดูภาพทั้งหมด

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ภาพ ลพบุรี รายงาน