รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนฯรุ่นที่ 1

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (3) รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี ว่าที่ ร.ต.เรวัฒน์ สุนทรสถาพร
หน.ฝ่ายป้องกันและปฎิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาสามัคคี วัดบ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
วรวิทย์ ป้องงาม
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดงาน”ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้” อำเภอสว่างวีระวงศ์

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ ตลาดประชารัฐ หมู่ 1 บ้านโคกสมบูรณ์นอก ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์
นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (3) ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้” อำเภอสว่างวีระวงศ์ โดยมี นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และประชาชนมาร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดอย่างคึกคัก

            

            

ขอขอบคุณภาพจาก   ป.ยิม
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน