โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (มีคลิป)

 

 
                  เมื่อเวลา 08.30น. วันนี้(1 ธันวาคม 2560) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่บริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ดำเนินการขอความร่วมมือหน่วยงานราชการจังหวัดทั้ง 74 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย เป้าหมายในการดำเนินนักงานครั้งนี้มุ่งเน้นการรื้อถอนและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานและที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางตั้งแต่แยกสถานี ไฟฟ้าแรงสูงถึงแยกสันคูทั้ง 2 ฝั่งระยะทาง 2,500 เมตร ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารและเคเบิ้ลทีวีจำนวน 12 หน่วยเข้าร่วมดำเนินการ ซึ่งในปี 2561 จะเป็นกระบวนการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

กณต  ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (1 ธันวาคม 2560)  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560 ที่ วัดเขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยการจัดงานมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบเข้าบัญชีกองทุน “ราชประชานุเคราะห์” ถวายพระครูนิภาธรรมวงศ์(วัดเขาทอง)

เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า ครอบครัวที่ประสบภัยและครอบครัวยากจน จำนวน 1 กอง  พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน จำนวน 30 ทุน มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน จำนวน 30 คน มอบสิ่งของให้แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ จำนวน 40 คน มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็กพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรีและนักเรียนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมจำนวน 1,500 คน

 

กณต  ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์

“ทหารร้อย.รส.ป.9พัน9″ร่วมกับ”สนง.เขตภาษีเจริญ”ลงพื้นที่ชุมชนวัดรางบัวทำการ”พ่นฉีดหมอกควันป้องกันยุงลาย”ให้แก่พี่น้องประชาชน

 

สืบเนื่องเมื่อ 28พ.ย.60 ผ่านมาเวลา 09:30 น.ที่ ชุมชนวัดรางบัว เขตภาษีเจริญ โดยมี”ทหารร้อย.รส.ป.9 พัน.9″เข้าติดตามกรณีเรื่องร้องขอจากพื่น้องประชาชนกรณีร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา”พ่นฉีดหมอกควันป้องกันยุงลาย”ในชุมชนวัดรางบัว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่”ทหารร้อยรส.ป9พัน9″ได้ทำการประสานไปยัง”สนง.เขตภาษีเจริญ”โดยล่าสุด”จนท.สนง.เขตภาษีเจริญ”ได้ลงพื้นที่และได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ในการเข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับประชาชนในชุมชนฯเป็นอย่างมาก โดยประชาชนในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณไปยัง”จนท.ทหาร”และ”จนท.สนง.เขตภาษีเจริญ”ทุกๆท่านที่ได้ลงพื้นที่มาพ่นฉีดหมอกควันป้องกันยุงลาย”ในครั้งนี้

                 

                 

                 
////////////////
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน
———————–

“ทหารร้อย.รส.ป.9 พัน.9″ร่วมกับ”สโมสรโรตารีบางแคธนบุรี 50″จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ”แจกแว่นสายตาให้แก่ผู้มีรายได้น้อยจำนาน 500 อัน”

สืบเนื่องเมื่อวันที่ 27 พ.ย.60 ผ่านมา ที่ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เขตบางเเค โดยมี”ทหารร้อย.รส.ป.9 พัน.9″ร่วมกับ”สโมสรโรตารีบางแคธนบุรี 50″ร่วมกันจัดโครงการบริการชุมชน “ทำดีเพื่อพ่อ”โดยจัดหาแว่นสายตายาว จำนาน 500 อันนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนและผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อเป็นการส่งเสริมในการอ่าน

เบื้องต้นในงานได้มีประชาชนเดินทางมาร่วมในโครงการเป็นจำนวนมากซึ่งประชาชนที่มาในงานได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดกิจกรรมโครงการดีๆในครั้งนี้

             

             

             
//////////
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน