พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานเปิดตรวจให้แก่ ชุดตรวจสอบที่ ๒ ฝตพ.ตส.๑

วันอังคารที่ ๒๘ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้มาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานเปิดตรวจให้แก่ ชุดตรวจสอบที่ ๒ ฝตพ.ตส.๑ โดย พ.ต.ท.หญิง เจษฎา ร่มรื่น รอง ผกก.ฝตพ.ตส.๑ กับพวกรวม ๒ นาย ซึ่งเข้าตรวจด้านมาตรการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของหน่วยราชการ และ ค่าตอบแทนพยาน พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ โดยมี พ.ต.อ.วรพล ปาลวัฒน์ผกก.สภ.อ่าวนาง และข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จาก ภ.จว.กระบี่ให้การต้อนรับ และ เข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

 

           

           

           

นายอำเภอดอนมดแดง เปิดกิจกรรม ทำดี ทำทันที เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอดอนมดแดง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรรม ทำดี ทำทันที ไม่รีรอ นวดข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นลงแขกนวดข้าว เพื่อสร้างความรักสมัครสมาน สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของพี่น้องเกษตรในชุมชน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวงของแผ่นดิน ” เราทำดีด้วยห้วใจ ” ที่นาผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่าเมือง และจิตอาสาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของตำบลท่าเมืองร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณภาพจาก
นอภ.ดอนมดแดง
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานสรุปปิดตรวจให้แก่ ชุดตรวจสอบที่ ๒ ฝตพ.ตส.๑

วันจันทร์ที่ ๒๗ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้มาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานสรุปปิดตรวจให้แก่ ชุดตรวจสอบที่ ๒ ฝตพ.ตส.๑ โดย พ.ต.ท.หญิง เจษฎา ร่มรื่น รอง ผกก.ฝตพ.ตส.๑ กับพวกรวม ๒ นาย ซึ่งเข้าตรวจด้านมาตรการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของหน่วยราชการ และ ค่าตอบแทนพยาน พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ โดยมี พ.ต.อ.สงบ จันทร์สิงห์ ผกก.สภ.เมืองฯและข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และ เข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน