นายอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ถ่ายทำแนะนำแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลโนนผึ้ง ได้ลงพื้นที่สถานีรถไฟอุบลราชธานี วัดหนองป่าพง ทุ่งดอกกระดุมทองและสวนไม้ดอกไม้ประดับบ้านตาติด ต.โนนผึ้ง ในการถ่ายทำรายการท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักและเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอวารินชำราบเพิ่มมากขึ้นและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น

              

              

 

ขอขอบคุณภาพจาก ภัทรนันท์ ป.โส วารินฯ
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน