ปล่อยแถวปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นสถานบริการ

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 น. ภายใต้อำนวยการ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบให้นาย พันธ์ชาย กาญจนมาป้องกันจังหวัดสระบุรีและผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสระบุรี ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดสระบุรี ปล่อยแถวปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ บาร์ ต่างๆในพื้นเขตตัวเมืองสระบุรี เพื่อป้องกันการลักลอบนำสิ่งของต้องห้าม สิ่งผิดกฎหมาย และยาเสพติด และอาวุธต่างๆรวมทั้งเป็นการป้องปรามและเป็นการสกัดจุดสุ่มเสี่ยงของนักค้ายาเสพติดและเครือข่ายที่นำมาใช้กับสถานบริการต่างๆจึงได้จู่โจมสกัดกั้นมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ด้วยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวของได้สนธิกำลังร่วมเข้าดำเนินการในครั้งนี้ด้วย

            

            

            

/ภาพข่าว  ดำรงค์   ชื่นจินดา  รายงาน