มูลนิธิscg ร่วมกับบริษัท ซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัดมหาชน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ที่สระบุรี

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานมีนายสุธี สุธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการกล่าววัตถุประสงค์มีพนักงานบริษัทฯและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน และขาดแคลนตั้งแต่ประถมศึกษาถึงปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสส่งเสริมพัฒนาการศึกษาในทุกระดับให้แข็งแกร่งและนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของตนเองต่อสังคมประเทศชาติบริษัทมีเจตนารมย์ที่บริษัทตั้งใจเพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งรวบร่วมความรู้การศึกษาและมอบให้โรงเรียนในการสอนให้ความรู้แก้นักเรียนและสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นจังหวัดสระบุรี

      

      

/ภาพข่าว ดำรงค์    ชื่นจินดา   รายงาน