ชาวบ้านหนองตางูเดือดร้อนวอนขอความช่วยเหลือผ่านสื่อ

    ที่หมู่ 4 และหมู่ 5 บ้านเนินสะอาดและบ้านทุ่งหล่ม ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัยนครสวรรค์ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องถนนสายบ้านเนินสะอาด – บ้านทุ่งหล่มระยะทาง 2.5 ก.ม /ชาวบ้านกว่า 300 หลังคาเรือนใช้เส้นทางนี้ขนพืชผลทางการเกษตรออกจากพื้นที่ด้วยความยากลำบากมานานหลายปี หน้าฝนถนนก็ลื่น พอหมดฝนก็เป็นหลุมบ่อการขนส่งพืชทางการเกษตรก็แสนลำบากซึ่งในพื้นที่ชาวบ้านปลูกข้าว / กล้วยน้ำหว้า และ อ้อย วอนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่วนเนื่องจากเมื่อมีน้ำหลากที่ผ่านมากัดเซาะถนนขาดยังไม่มีการซ้อมแซมจึงทำให้การสัญจรผ่านไม่ได้โดยเฉพาะกล้วยต้องตัดและขนมามาขายทุกๆเดือนและใกล้จะถึงฤดูตัดอ้อยแล้วจึงวอนขอความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านนี้ด้วยครับ(เสียงสัมภาษณ์ นายสุรเดช ใจงาม เกษตรกร)

กณต ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์