ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรียุติเรื่องร้องเรียนอู่ซ่อมรถยนต์เรียกค่าใช้บริการรถยกราคาแพงกว่าความเป็นจริง”

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นที่อู่ซ่อมรถยนต์ ในพื้นที่ ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เพื่อเจรจาข้อพิพาท กรณีมีประชาชนร้องเรียนว่าอู่ซ่อมรถยนต์เรียกค่าใช้บริการรถยก จำนวน 4,500 บาท ซึ่งแพงกว่าความเป็นจริง
จากการลงพื้นที่เจรจาข้อพิพาทดังกล่าวฝ่ายผู้ถูกร้อง (อู่ซ่อมรถยนต์) ยินยอมลดค่าบริการให้ผู้ร้องซึ่งผู้ร้องจะต้องชำระเงินจำนวน 2,000 บาท ให้แก่ทางอู่ซ่อมรถยนต์ก่อนจะมีการนำรถคันดังกล่าวออกไป
การเจรจาในครั้งนี้ทำให้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีต่าง ๆ สามารถประสานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งกรณีดังกล่าวสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้โดยมีการลดราคาค่าบริการรถยก ทำให้ผู้ร้องเรียนพึงพอใจที่หน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหา

♦️ ประชาชนที่สามารถขอรับคำปรึกษา ช่วยเหลือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้ที่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 1 โทร. 036 507 444 หรือสายด่วน 1567

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ภาพข่าว:ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรีเชิญชวนร่วมชักธงและประดับธงชาติ ตามอาคารบ้านเรือน อาคารสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะต่างๆ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เริ่มตั้งแต่ วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นต้นมา โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ โดยได้กำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
จังหวัดสิงห์บุรี จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมชักธงและประดับธงชาติ ตามอาคารบ้านเรือน อาคารสถานที่ราชการ ยานพาหนะ และสถานที่สาธารณะ ในวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยทั่วกัน

ภาพข่าว:กชกร พวยไพบูลย์
ชัยพร ธะนะวัฒน์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล ปล่อยกำลังทางเรือออกปฏิบัติการลาดตระเวนแสดงกำลังในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล บริเวณรอยต่อระหว่างน่านน้ำไทย-มาเลเซีย

วันนี้ 18 ก.ย. 63 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล (ศรชล.จังหวัด สต.) บูรณาการกำลังหน่วยงานภาคีเครือข่าย ปล่อยกำลังทางเรือ เพื่อออกปฏิบัติการลาดตระเวนแสดงกำลังในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล บริเวณรอยต่อระหว่างน่านน้ำไทย-มาเลเซีย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณชายแดน

และสร้างความเชื่อมันให้กับชาวประมงไทย ที่ทำการประมงในพื้นที่น่านน้ำไทยบริเวณเขตรอยต่อดังกล่าว อีกทั้ง แจ้งเตือนเรือประมงและเรืออื่น ๆ ในพื้นที่ให้ระมัดระวังการรุกล้ำ และการทำประมงรุกล้ำน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี น.อ.จุมพจน์ เสนาะพิณ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยใน ศรชล.จังหวัดสตูล ศรชล.ภาค 3และ นายมนัญชย์ แอโส๊ะ นักวิชาการขนส่ง ชำนาญการ เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล กรมเจ้าท่าหัวหน้า,ส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ท่าเรือตำมะลัง ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล