โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อเวลา 09.00 น. วานนี้ (7 พฤศจิกายน 2560) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดพิธี “โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ และเยี่ยมผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษา โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกเหล่าสภากาชาดจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมงาน โดยจะดำเนินการตรวจรักษาประชาชน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 โดยให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่ง และส่งเสริมให้ผู้งสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นขวัญกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน สร้างความปลื้มปิติแก่ราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

กณต ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ

นครสวรรค์