“วิชา” แนะรัฐบาลแจงต่างประเทศปมโทษประหารสินบน

“วิชา มหาคุณ” ชี้ ไทยมองการให้สินบนไม่ถือเป็นความผิด แนะรัฐบาลแจงต่างประเทศปมโทษประหารสินบน

นายวิชา มหาคุณ อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรอตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวในการเสวนา อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในการบินไทย ปตท. และประเทศไทย กรณีสินบนโรลส์ – รอยซ์ ภาคบทลงโทษ ว่า ในประเทศไทยไม่ถือว่าการให้สินบนเป็นความผิด เพราะผู้ให้ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน และเป็นการให้ด้วยความเต็มใจ แต่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558 เพิ่มอำนาจให้ ป.ป.ช. สามารถตรวจสอบคดีทุจริตได้ในกรณีให้และรับสินบน ซึ่งในกรณีของสินบนโรลส์ – รอยซ์ เข้าข่ายอำนาจของ ป.ป.ช. ที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ แต่เนื่องจากกฎหมายไทยมีโทษสูงสุดประหารชีวิต ทำให้การขอข้อมูลที่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศทำได้ยาก ดังนั้น ไทยจึงต้องทำให้ต่างชาติเข้ามจว่า แม้จะมีโทษประหารชีวิต แต่ไม่เคยถูกนำมาใช้ โดยเฉพาะกรณีการให้ – รับ สินบน