ทำเนียบฯเตรียมพร้อม รับเสด็จ “สมเด็จพระเทพฯ”เสด็จมาเป็นประธานการประชุม

วันที่ 1 มีนาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานการประชุมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ร่วมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสถานที่ พร้อมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมรับเสด็จ