ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ติดตามบุคคลสูญหาย คือ นางสาวณิชาภัทร วรรณทวี อายุ 31 ปี ชาวจังหวัดตรัง

นางสาวบงกช สัจจานิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ติดตามบุคคลสูญหาย คือ นางสาวณิชาภัทร วรรณทวี อายุ 31 ปี ชาวจังหวัดตรัง และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ให้ประชาสัมพันธ์สืบหาบุคคลสูญหาย คือ นางสาวณิชาภัทร วรรณทวี อายุ 31 ปี ชาวจังหวัดตรัง ซึ่งหายออกจากบ้านเมื่อประมาณปี ๒๕60 ปัจจุบันไม่สามารถติดต่อได้และไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด เกรงว่าอาจจะได้รับอันตรายและถูกล่อลวงไปในทางเสียหายหรือตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์
จังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สืบหาบุคคลสูญหาย หากมีผู้ใดพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร โทร ๐๔๒ ๖๑๑ ๔๔๒ หรือแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ สายด่วน ๒๔ ชั่วโมง