พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญของคนไทยทั้งแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พสกนิกรชาวไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรจึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

1. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. วันพ่อแห่งชาติ 3.วันชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ

แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าว และผังเส้นทางปรับใหม่

แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าว ทั้งฝั่งขาเข้า-ขาออก ฝั่งละ 1 ช่องทาง ท่านใดที่ต้องเดินทางผ่านบริเวณห้าแยกลาดพร้าว ขอความกรุณาโปรดวางแผน และ เผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากมีการเบี่ยงจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าว เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. แจ้ง ท่านใดที่ต้องเดินทางผ่านบริเวณห้าแยกลาดพร้าว ขอความกรุณาโปรดวางแผนและเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากมีการเบี่ยงจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าว ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ฝั่งละ 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก และ รฟม. ต้องขอภัยมา ณโอกาสนี้ ศึกษาข้อมูลทางลัดทางเลี่ยงเพิ่มเติมได้ที่ www.mrta.co.th หรือโทร. 0 2115 6000