พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. และ คณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้เเทนราษฎร ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการ “โรงเรียนสีขาว”

วันศุกร์ ที่ 11 ก.ย.63  เวลา 09.00 น.

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. และ คณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้เเทนราษฎร, เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการ “โรงเรียนสีขาว”
ณ โรงเรียนปลูกจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด​นคร​ศรี​ธรรม​ราช​ ประชุมคณะกรรมการ​ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช.

รองผู้ว่าราชการจังหวัด​นคร​ศรี​ธรรม​ราช​ ประชุมคณะกรรมการ​ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช.

 

วันนี้ ( 10 ก.ย.63 )​ เวลา 13:30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ตาม พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช.

———
ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธาน มอบ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำ เดือนกันยายน 2563

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลและคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมในการมอบเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานการอบรมให้ความรู้ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อฟื้นฟูความรู้ ทบทวนบทบาท หน้าที่ และภารกิจประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563  เวลา 14.00 น.

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ครั้งที่ 5/2563
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก