ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ. ตรวจโครงการต้นแบบโรงไฟฟ้าชิวภาพฯ กองบิน.2 จ.ลพบุรี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า  ไหนวันนี้วันที่. 21. ตุลาคม 2560 ผู้ทรงวุฒิกองทัพ. ลงตรวจโรงไฟฟ้าต้นแบบ ที่กองทัพ. กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี
พลอากาศตรี เดชา กรมสุริยศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ตรวจความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง กองบิน 2โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน 2 ให้การต้อนรับ ณ ฝูงบิน 203 กองบิน 2

 

ธเนศ. วงศ์ใหญ่. ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจร และจุดจอดรถสำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจร และจุดจอดรถสำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตามที่จังหวัดลพบุรี กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นั้น
เพื่อให้การจราจรบริเวณโดยรอบสถานที่จัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจรได้วางแผนจัดการจราจรและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธี โดยหากประชาชนเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถเลี้ยวเข้าซอยวัดสิริจันทรนิมิตรฯ ได้โดยสะดวก เพื่อจอดรถที่ลานจอดรถกองพันซ่อมบำรุงที่ได้จัดเตรียมไว้ สามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 800 คัน นอกจากนี้ ยังสามารถจอดรถได้ที่ศูนย์การบินทหารบก และกองคลังแสง โดยขอให้ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน-โคกสำโรง เลี้ยวขวาเข้าวัดหนองคู ส่วนยานพาหนะจาก ศูนย์การบินทหารบกและค่ายคลังแสงจะไม่สามารถวิ่งผ่านวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหารได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรบริเวณหน้าวัดฯ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางซอยเขาพระงาม 1/1 เลี้ยวซ้ายออกซอยธรณี ปากซอยธนาคารกรุงไทย เลี้ยวซ้ายเพื่อออกสู่ถนนพหลโยธินได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาด้านจราจรคอยอำนวยความสะดวกในทุกจุด
ข้อมูลจาก…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

ธเนศ. วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว. 5 เหล่าทัพ. จ.ลพบุรี