เพชรบูรณ์-อบต.พุทธบาท จัดโครงการ”ธรรมะรักษาใจ สมุนไพรรักษากาย”

ที่องค์การบริหารส่วนตำบล พุทธบาทอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการอบรมโครงการธรรมะรักษาใจสมุนไพรรักษากาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทโดยมีผู้เข้ารับการอบรมมาจากประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุในตำบลพุทธบาทจำนวน168คน วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง,เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุเข้าวัดปฏิบัติธรรมและครองศีล8 ,เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดถึงให้ความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพจิตใจและกาย ตามแนวทางพุทธศาสนา กับการรักษาโรคด้วยการนำสมุนไพรมาใช้ตามกรรมวิธีของแพทย์แผนไทย ซึ่งสามารถนำมาผสมผสานทำให้เกิดการสร้างหลักธรรมนัย มาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรค เป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคในยามเจ็บป่วยกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่สืบทอดต่อไป โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้และประสบการณ์ดีๆที่ได้ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว สำหรับในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นวิทยากร และอาจารย์ปราโมทย์ ทองยิ้ม ประธานสภาอบต.พุทธบาท บรรยายเรื่องสมุนไพรใกล้ตัว การอบรมในครั้งนี้มีนายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางอมรรัตน์ เสนานุช ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และตัวแทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมอบรมตามโครงการ..

ยุทธ ศรีทองสุข/เดชา มลามาตย์ ภาพ ข่าว

ปราจีนบุรี นสพ.เรื่องจริงผ่านเลนส์มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง!!

วันที่ 12 กย.63 ที่โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดกกลาย ต.ทุ่งโพธิ
อ.นาดีจ.ปราจีนบุรี นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี มอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมละออ ปลัดอำเภออาวุโสร่วมกับนายสุชิน สิทธิ  นิสัยสุข กำนัน ต.ทุ่งโพธิ นายอนุชา มะลิชัยศรีผญ.บ.ม.6 และ อสม.ให้เกรียติเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
จาก นสพ.เรื่องจริงผ่านเลนส์ปราจีนบุรี และสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 20 ทุน ทุน ละ 500 บาท พร้อมทั้งกับมอบอุปกรณ์กีฬา-อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยมีผอ.ครู และผู้ปกครอง นักเรียน ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบถุงยังชีพและเงินสดจำนวน
หนึ่งแก่ผู้ป่วยในพื้นที่อีก11ราย…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข สิงห์พิมพ์