ซักซ้อม เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

## ซักซ้อม เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ##
ร.3 พัน.3 นำกำลังพลเข้ารับการฝึก​ และรับชมการสาธิต การฝึกซ้อม ทดสอบความพร้อมของแผน การช่วยเหลือคนจมน้ำจากภัยพิบัติวาตภัย เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกจาก นรข.นครพนม ณ สระหลังค่าย มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม โดยมี พล.ต.สามารถ จินตสมิทธิ์ ผบ.มทบ.210 เป็นประธาน

#กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3
#3INFDIV #กองพลทหารราบที่3
#ARMYSTRONG

 

.

“เราจะร่วมผ่านพ้นวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน” กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี รับซื้อปลาในกระชังช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ “ชาวประมง” ในพื้นที่ จว.น.ค.

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 พลตรี สวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ “ชาวประมง” ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายปลาในกระชังได้ในราคาปกติ 65 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม จึงเกิดการล้นตลาดเนื่องจากมีผู้รับซื้อไปบริโภคน้อยมาก จึงได้สั่งการให้จัดกำลังพลเข้าไปรับซื้อปลาในกระชังของ นางลำภู โสดากัน จำนวน 100 กิโลกรัม ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ “ชาวประมง” ณ ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้นำปลาจำนวน 100 กิโลกรัม มาประกอบเลี้ยงทำอาหารให้กับกำลังพลภายในหน่วย สร้างความสุขใจทั้งทหารในหน่วย และเกษตรกร“ชาวประมง” ในพื้นที่ อีกทั้งหน่วยได้ติดตามความเดือดร้อนของเกษตรกรทั้ง 5 จังหวัด ตามแนวชายแดน (จ.เลย, จ.หนองคาย, จ.บึงกาฬ, จ.นครพนม และ จ.มุกดาหาร) เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือ ต่อไป
*****************************

Details