​กอ.รมน. นำโดย พลโท ชนาธิป บุนนาค นำกลุ่มจิตอาสา ปลูกดาวเรือง ถวายพ่อ ทั่วไทย เรืองรองด้วยสีเหลือง สวนสมเด็จพระเจ้าสิริกิตติ์ เขตจตุจักร

​กอ.รมน.นำกลุ่มจิตอาสาปลูกไม้ดอกดาวเรือง ในบริเวณสวนสมเด็จพระเจ้าสิริกิตติ์ เขตจตุจักร กทม. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ โดยมี พล.ท.ชนาธิป บุนนาค หัวหน้าสำนักงาน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอณาจักร , พล.ต.ต.ประสบโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน สภากรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม ,สำนักงานเขตจตุจักร นาย อุเทน อินอ้าย เลขานุการรองนายกฝ่ายจริยธรรม นาย สามารถพวงคำ และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติรุ่น 1/60 กล้าสองแผ่นดิน เป็นต้น

 

​ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พสกนิกรทุกภาคส่วน ต่างถวายความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเดือนตุลาคม ศกนี้ ด้วยการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ปลูกดาวเรืองให้เรืองรองด้วยสีเหลืองทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

โกสินธ์ จินาอ่อน สายสัมพันธ์ โหลแก้ว รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 28 ก.ย 60 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง ได้ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้นำชุมชน อสม. และ ประชาชนตำบลห้วยขะยุง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2560 โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพ่นเคมีกำจัดยุงลาย กิจกรรมแจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทั้งนี้เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนและเด็กในเขตพื้นที่ อบต.ตำบลห้วยขะยุง เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานเห็นความสำคัญและตระหนักถึงภัยโรคไข้เลือดออก เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

.

 

 

 

 

ข้อมูล อบต.ห้วยขะยุง
ทศพร ก้อนแก้ว   ภาพ/รายงาน

อบต.ห้วยขะยุง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง จัดโครงการการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนำผู้สูงอายุประจำปี 2560

อุบลราชธานี…. อบต.ห้วยขะยุงจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนำผู้สูงอายุประจำปี 2560 …. เมื่อวันที่
26 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. อบต.ห้วยขะยุง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง จัดโครงการการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนำผู้สูงอายุประจำปี 2560 โดยนายกำพล สายลาด นายอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการรวมทั้งได้พบปะและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ณ ศาลาวัดบ้านน้ำเที่ยง ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สูงอายุในตำบลห้วยขะยุง ซึ่งมีกิจกรรมการให้ความรู้ การดูแลสุขภาพ การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการสุขภาพ โดยได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ สามารถดูแลตนเองได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อบต.ห้วยขะยุง
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ฉากบังพระเพลิงพระเมรุมาศจำลอง