ประชุมหาแนวทางการจัดระเบียบบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องทางพุน้ำร้อน

ประชุมหาแนวทางการจัดระเบียบบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องทางพุน้ำร้อน

22 ธ.ค.57  10.00 น.   เมืองกาญจน์ 1 ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องทางพุน้ำร้อน
ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 19 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ครับ

Details
โครงการกิจกรรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดโครงการกิจกรรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท)

วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗   นายวันชัย โอสุคนทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรี เป็นประธานเปิด
โครงการกิจกรรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท) จังหวัดกาญจนบุรี
ณ.ห้องสังขละ โรวแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี.

Details