สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนบริษัท Certiport และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศ

Mr.Mandaar Barve, Regional Account Manager ตัวแทนบริษัท Certiport Inc. พร้อมคุณวรเทพ มงคลวาที ผู้บริหารบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ตัวแทนศูนย์ทดสอบประกาศนียบัตรสากลแห่งประเทศไทยเข้าพบกับ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และทีมฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ร่วมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศ เพื่อผลิตกำลังคนให้มีทักษะตรงตามตลาดแรงงาน
โดย Certiport ให้แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทักษะด้าน Digital Literacy ด้วยประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในทุกภาคส่วนด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม โดยการนำเทคโนโลยีเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาลในยุค 4.0…
//////////////
>(ภาพ/ข่าว) ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน

ตำรวจยุคใหม่จับแล้วไม่ปรับนะจิบอกให่ !!!!!!

 

วันนี้  20 ก.ย. 60  ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร(บก.02) กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร โดย พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร.แถลงข่าวโครงการ “จับไม่ปรับ เข้ารับการอบรม” เพื่อการลดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงผู้ที่ทำผิดกฎจราจร ใน 12 ข้อหา พื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ  รุ่ง โคราช/พลังพุทธ นิวส์แลนซ  ///ภาพข่าว

ท่านขุน  ๕ เหล่าทัพ    /// รายงาน