สั่งจัดระเบียบร้านค้าถนนข้าวสาร ชี้บางร้านไม่ต่างจากสลัมสั่งจัดระเบียบร้านค้าถนนข้าวสาร ชี้บางร้านไม่ต่างจากสลัม

สั่งจัดระเบียบร้านค้าถนนข้าวสาร ชี้บางร้านไม่ต่างจากสลัม

กทม. จัดระเบียบร้านค้าแผงลอยบริเวณถนนข้าวสาร หลังจากชาวบ้านร้องว่าสัญจรไม่สะดวก
ขีดเส้นตายภายใน 15 ต.ค.นี้ หากไม่รื้อออกไป จะดำเนินคดีทันที

Details
แถลงการณ์ ฉบับ 4

แถลงการณ์ ฉบับ 4 ในหลวง พระอาการดีขึ้น อุณหภูมิพระวรกายลดลง

สำนักพระราชวังแถลงการณ์ฉบับที่ 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอาการดีขึ้น อุณหภูมิพระวรกายลดลง เริ่มเสวยพระกระยาหารได้

Details