นายกฯ ลาว วางพวงมาลาสักการะพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ ๙

24 ต.ค.59 เมื่อเวลา 14.20 น.นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางนาลี สีสุลิด ภริยา วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ และลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และศาลาว่าการสำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง

 

ทูลกระหม่อมหญิงฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า

วันนี้ (24 ต.ค.) เวลา 07.03 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยทรกิติคุณ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเสด็จถึงทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรงกราบที่หน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธรูป ที่หน้าพระเท่นภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วเสด็จพระดำเนินไปถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเช้าเสร็จแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนา ทรงหลั่งทักษิโณทก จากนั้นเสด็จพระดำเนินไปทรงกราบที่พระพุทธรูปที่หน้าพระเท่นภายใต้นพปฎลมหาเศวตรฉัตร แล้วทรงกราบที่หน้าพระบรมโกศ แล้วเสด็จกลับ

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
พระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช 40 ปี ที่พระองค์เสด็จ วัดกวิศรารามวรวิหาร ลพบุรี

พระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช 40 ปี ที่พระองค์เสด็จ วัดกวิศรารามวรวิหาร ลพบุรี

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร และนมัสการ พระธรรมญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาส เป็นการส่วนพระองค์ ณ พระอุโบสถ วัดกวิศรามราม ราชวรวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 40 ปีที่พระองค์เสด็จมา ที่จังหวัดลพบุรี พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ / ข่าว-ภาพ ลพบุรี รายงาน