เหมืองทองสนับสนุนฤดูกาลท่องเที่ยวชมดอกกระเจียวยักษ์บานที่บ้านเขาโล้น

ณ.ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น หมู่6 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ได้มีพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ดอกกระเจียวยักษ์บานที่บ้านเขาโล้น โดยมี ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจิตร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียนในพื้นที่ รวมถึงบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานดังกล่าวอีกด้วย อนึ่งในช่วงเช้าได้มีการแข่งขันวิ่งเที่ยวกระเจียวยักษ์ ครั้งที่ 1โดยใช้เส้นทางรอบๆป่าชุมชนเขาโล้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในพิธีเปิดในวันนี้

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพ/ข่าว

สวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการส่งเสริม กระบวนการ เรียนรู้ทางการ เกษตร ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผาานมานั้น ทางกองสวัสดิการและสังคม จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นประธาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี