‘นายกฯ’ กลับถึงไทยแล้ว เผยผู้นำโลกเข้าใจสถานการณ์ประเทศ

25 ก.ย.59 เมื่อเวลา 06.30 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางถึงประเทศไทย ภายหลังการเดินทางกลับจากการร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ที่สหรัฐอเมริกา ว่า ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตนได้กล่าวถ้อยแถลงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยให้ให้มีแรงกดดันจากสากลเข้าไปช่วยกันสนับสนุนในแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิก เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นายกฯ กล่าวว่า และในที่ประชุมกลุ่ม 77 ที่ตนเป็นประธานนั้น ก็ได้ขอบคุณและย้ำเรื่องการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีหลายประเทศแล้วที่ได้นำไปใช้ และประเทศสมาชิกได้ขอบคุณประเทศไทยที่เผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งที่เป็นของคนไทย ที่เขาเห็นคุณค่า ทำให้นำประเทศถึงขีดที่น่าพึงพอใจเพื่อการยกระดับ พัฒนาต่อไป โดยเฉพาะประเทศที่มีการพัฒนาน้อย บอกว่ากำลังใช้แนวทางดังกล่าวในการพัฒนาประเทศ

อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนม.ค. 60 จะได้ส่งต่อให้ประเทศเอกวาดอร์ได้เป็นประธานต่อจากประเทศไทย ขณะนี้ ก็เตรียมการส่งต่อ เพื่อให้ขับเคลื่อนงานกันต่อไป โดยให้ประเทศสมาชิกเดินหน้าร่วมกับสหประชาชาติ โดยไทยมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อม อย่างที่ได้เชื่อมระหว่างกลุ่ม จี77 กับ จี20 ซึ่งก็อยู่ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานพอดี

นายกฯ กล่าวว่า “ในโอกาสนี้ได้พบปะกับผู้นำหลายๆประเทศ ทุกคนก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผมได้มีโอกาสเล่าถึงสถานการณ์ในประเทศ บอกว่าเรากำลังเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตย ทุกคนก็ไม่ได้มีใครว่าอะไร ไม่ได้มีปัญหาอะไร”