ผบช.สตส. เป็นประธานเปิดการตรวจสอบ และมอบนโยบาย ฯ แก่คณะผู้ตรวจสอบภายใน ฝตส.3 ตส.3 ชุดที่1

วันอังคารที่ 27 มิ.ย. 60  เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการตรวจสอบ และมอบนโยบายตลอดจนคำแนะนำในการตรวจสอบแก่คณะผู้ตรวจสอบภายใน ฝตส.3 ตส.3 ชุดที่1 โดย พ.ต.อ.หญิง ขนิษฐา เรืองศรี ผกก. ฝตส.3 ตส.3 พร้อมกับพวกรวม 3 นาย ซึ่งได้เข้าทำการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุประจำปี 2560 ที่ สน.หนองค้างพลู โดยมี พ.ต.อ.ธนะสิทธิ์ ปานศรี ผกก สน.หนองค้างพลู พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้ง พ.ต.อ.ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์ รอง ผบก.น.9 ผู้สังเกตการณ์จาก บก.น.9 และ ผู้สังเกตการณ์จาก บช.น.รอให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

รอง ผบ.นรด. เป็นประธานเปิด ” โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ” ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.60 เวลา 13.30 น.  พล.ต.สุริศร์ สุขชุ่ม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เป็นประธานในพิธีเนื่องใน ” โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ” ประจำปีงบประมาณ 2560

และในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการบรรยาย  “หลักธรรมของพ่อแห่งแผ่นดิน”  เรื่อง ความจริงของชีวิต    โดย ดร.ชาตรี สูติวราพันธ์ รองประธาน คณะกรรมการกลั่นกรองวิทยากร ผู้เผยแพร่คุณธรรมมวลชนประจำรัฐสภา
เป็นผู้บรรยาย  โดยมีประธาน ร่วมฟังคำบรรยาย ด้วย
โดยมีองค์กรพิเศษ, ผู้นำชุมชน, มวลชนของหน่วย และ รด. จิตอาสา เข้าร่วมฟังการบรรยายฯ จำนวน 200 คน   ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ ภายใน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยพร้อมเพียงกัน
 

 

 

 

 

 

เรียกคืนเครื่องราชฯ ข้าราชการตุลาการพ้นตำแหน่ง

 

ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี
ตามที่ไ้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นาย นราไกร   ชัยวิชิต  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุทติกรรม ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2558   บัดนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งไล่ นายนราไกร  ชัยวิชิต ข้าราการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม (ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาอุทธรณ์ภาค 1 ) ออกจากราชการ

นับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นี้ เนืองจากทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้สำนักงานราชเลขาธิการ นำความกราบบังคมทูลพระมหากรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทราบ พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาติให้เรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมามงกุฎไทย  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกแล้วทวียาภรณ์มงกุฎไทย

มีประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2560 นี้