“บิ๊กต๊ะ” เข้าร่วมประชุม ว่าด้วยการชำระและการนำส่งเงินค่าปรับตามกฎหมาย

วันนี้ พุธ 27 พ.ค. 2563  เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เข้าร่วมประชุม พิจารณาร่างระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการชำระและการนำส่งเงินค่าปรับตามกฎหมาย
ณ กรมการขนส่งทางบก
เขตจตุจักร
กรุงเทพ

“บิ๊กต๊ะ” ร่วมประชุมพิจารณาร่างกฏหมาย

วันนี้ พุธ 27 พ.ค. 2563  เวลา 13.30 น.

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เข้าร่วมประชุม พิจารณาร่างระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเรื่อง พิจารณาร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติการจราจรทางบกณ กรมการขนส่งทางบก  เขตจตุจักร