สนช.” มีมติถอดถอน “ประชา ประสพดี” ส่งผลถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

มติ สนช. 182 ต่อ 7 เสียง ถอดถอน ‘ประชา ประสพดี’ ออกจากตำแหน่ง พร้อมตัดสิทธิ์ ทางการเมือง 5 ปี

บรรยากาศการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการพิจารณาดำเนินกระบวนการถอดถอน นายประชา ประสพดี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกจากตำแหน่ง กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดก้าวก่าย แทรกแซง การทำงานของคณะกรรมการบริหารองค์การตลาด ซึ่งเป็นขั้นตอนของการลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอน นายประชา ออกจากตำแหน่ง โดยในวันนี้ที่ประชุมได้ใช้วิธีลงคะแนนแบบลับด้วยบัตรออกเสียงในคูหาลงคะแนน และใช้วิธีการนับคะแนนแบบเปิดเผย ซึ่งภายหลังใช้เวลาในการลงคะแนนประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ประชุมได้มีมติเสียงข้างมาก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 182 : 7 งดออกเสียง 2 เสียง ถอดถอน นายประชา ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่งผลให้ นายประชา ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ”พ.อ.พงศกรณ์ รุ่งเรือง” ทำผิดวินัยปลอมเอกสารราชการ

วันที่ 16 ส.ค. 59 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง : การถอดยศ พ.อ.พงศกรณ์ รุ่งเรือง ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศ พ.อ.พงศกรณ์ รุ่งเรือง ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ฐานปลอมแปลงหนังสือราชการ ในการรับรองตำแหน่งตนเองยื่นต่อศาลอาญา เพื่อค้ำประกันการปล่อยตัวชั่วคราวให้กับญาติ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น อันเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ในข้อหาละเมิดอำนาจศาลและทำให้เสื่อมเสียต่อหน่วยราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ลงชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ