‘ยิ่งลักษณ์’มอบของบริจาคผู้หญิง-เด็ก ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

‘ยิ่งลักษณ์’ มอบสิ่งของบริจาคเด็ก-ผู้หญิงที่ประสบปัญหา ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ก่อนวันสตรีสากล
 

วันนี้ 7 มีนาคม 2560 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมด้วยอดีต ส.ส.หญิง พรรคเพื่อไทย เดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวันผู้หญิง และเด็ก พร้อมมอบเงิน และสิ่งของบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เนื่องในวันพรุ่งนี้คือ 8 มีนาคม 2560 เป็นวันสตรีสากล โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ตักพิซซ่าพร้อมไก่ทอดแจกเด็กเล็ก และทักทายเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง โดยได้พูดคุยและให้กำลังใจกับผู้หญิงที่ทางสมาคมฯให้ความช่วยเหลือ ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน ซึ่งเป็นสถานที่ดูแลเด็กทารกที่แม่ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม เพื่อเตรียมหาพ่อแม่อุปถัมถ์ รวมถึงรับฝากเลี้ยงชั่วคราวเพื่อให้แม่ไปหางานทำหรือศึกษาต่อ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต ผ่านกระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟูด้วยการสร้างความเข้มแข็ง ให้การศึกษา และฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสถานภาพ ให้ยืนหยัดได้ในสังคมอย่างเหมาะสม ทั้งยังเป็นบ้านพักฉุกเฉินในการดูแลผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ถูกกระทำความรุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ท้องเมื่อไม่พร้อม ถูกทอดทิ้ง ไม่มีงานทำ ไม่มีที่พัก ฯลฯ และเป็นองค์กรที่รณรงค์เสริมสร้างสถานภาพผู้หญิงอันจะนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายในสังคมอีกด้วย

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “พระองค์ภาฯ” เป็นอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ จ.ระยอง

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ให้ทรงดํารงตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง
 

วันที่ 6 มีนาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สํานักงานคดียาเสพติด ให้ทรงดํารงตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (ข้าราชการอัยการชั้น 4) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี