พิธีแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์

พิธีแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ ปลอดเหล้า ครั้งที่ 1

ท่านผอ.สปข.8 ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี,ท่านผอ.สวท.กาญจนบุรี และ ท่าน ปชส. เป็นเกียรติในพิธีแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ ปลอดเหล้า ครั้งที่ 1  ณ.สนามตำรวจทางหลวงท่ามะกา

คุณวรวุฒิ พงษ์วิทยภาณุ กรรมการผู้จัดการบริษัทโล้วเฮงหมงเซลส์แอนเซอร์วิสเป็นประธานเปิดการแข่งขันเปปองของเครือข่ายอปมช.กาญน์ชิงถ้วยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายอภินันท์ จันทรังษีและถ้วยของนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ยกเลิกส้วมนั่งยอง

สธ.แจงยกเลิกส้วมนั่งยอง

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า พระราชกฤษฎีกา ที่ต้องเปลี่ยนจากส้วมซึมนั่งยอง เป็นโถส้วมนั่งราบ ต้องยกเลิกใช้ส้วมนั่งยองนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คือ “พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 2556”

โดยมาตรา 3 ระบุ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.792 – 2554 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4380 พุทธศักราช 2554 โดยมีหมายเหตุว่า การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนามัยของประชาชนได้ หากมีคุณภาพต่ำ จึงจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชน

ซึ่งสืบเนื่องจากแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 2556–2559 พัฒนาส้วมครัวเรือนให้เหมาะสมในการรองรับต่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ ป้องกันโรคข้อเสื่อม เพื่อให้ประเทศมีส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ใบขับขี่

ขนส่งฯยันถูกยึดใบขับขี่ไม่ต้องสอบใหม่

ข้อความที่แชร์กันทั่วโลกโซเชียล เขียนไว้ว่า “ข่าวร้าย! เพิ่งออกประกาศเลย ใครที่โดนตำรวจยึดใบขับขี่ จะไม่ได้ใบขับขี่คืนแล้วนะ ต้องไปสอบใหม่สถานเดียว แต่จะได้แค่ใบขับขี่ชั่วคราวคืนมาแทน ดังนั้นขับรถต้องระวัง..! และเข้าใจกฎระเบียบจราจรด้วยนะครับ เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม 2559 นี้” ซึ่งคนที่ได้รับข้อความนี้ ต่างตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่

ล่าสุด นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยืนยันว่า ข้อความนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริงคือ กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบขับขี่ จะไม่สามารถขอรับใบใหม่ได้ จนกว่าจะพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน โดยการขอรับใบขับขี่ใหม่ จะต้องเข้าสู่กระบวนการเหมือนผู้ที่ไม่เคยได้รับใบขับขี่มาก่อน คือต้องผ่านการทดสอบต่างๆ โดยในขั้นแรกจะได้รับใบขับขี่ชนิดชั่วคราว และหากใบขับขี่นั้นเป็นชนิดส่วนบุคคลตลอดชีพ ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับอีก

ส่วนการถูกยึดใบขับขี่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากทำผิดกฎจราจรนั้น ถือเป็นคนละกรณีกัน โดยใบขับขี่ที่ถูกตำรวจยึดยังคงมีผลตามกฎหมาย แต่ต้องดำเนินการติดต่อขอคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนผู้ที่แอบอ้างว่าใบขับขี่สูญหาย เพื่อจะขอรับใบใหม่ จะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายฐานแจ้งความเท็จ

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือให้ยุติการส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จในสังคมออนไลน์ เพราะจะสร้างความสับสนให้กับประชาชนเป็นวงกว้าง

การอบรมสัมมนาการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานความมั่นคง ครั้งที่ 1/59

การอบรมสัมมนาการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานความมั่นคง ครั้งที่ 1/59

อบรมสัมมนา การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานความมั่นคง ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ครั้งที่ 1/59  วันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.ศาลายา นครปฐม

ดูรูปภาพเพิ่มเติ่มได้ที่นี่

ต้านภัยยาเสพติด

28มีค-วันที่2เมษา การแข่งขันกีฬา 329 ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมเอเชีย นำโดย ว่าที่พันตรีกรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และคณะที่ปรึกษาฯ พลโทปรเมศ ป้อมนาค ได้เข้าร่วมงาน จัดการแข่งขัน กีฬา 329 ต้านภัยยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครังที่ 23 ณ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมกันนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบสิ่งของสนับสนุนในกาจัดการแข่งขันกว่า 1ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาเยาวชน ให้มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

ซึ่งการจัดงาน จะจัดขึ้นทุกปี หมุนเวียนกันไปตามจังหวัดต่างๆที่มี คนไทยเชื้อสายจีน ยูนาน อาศัยอยู่คือจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และในปีนี้มีสมาคมไทยยูนาน ภูเก็ต พร้อมสมาคมไทยยูนาน กรุงเทพ และชมรมไทยยูนานสัมพันธ์ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันด้วย

ซึ่งกีฬาที่แข่งขันมีทั้งสากลและของชาวจีนยูนานหลากหลายประเภท
โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่ วันที่28มีค-วันที่2เมษา เป็นที่สิ้นสุด!
(ไทยเชื้อสายจีนยูนานจัดการแข่งขันกีฬา329ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยพระเทพฯ)