แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าว และผังเส้นทางปรับใหม่

แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าว ทั้งฝั่งขาเข้า-ขาออก ฝั่งละ 1 ช่องทาง ท่านใดที่ต้องเดินทางผ่านบริเวณห้าแยกลาดพร้าว ขอความกรุณาโปรดวางแผน และ เผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากมีการเบี่ยงจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าว เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. แจ้ง ท่านใดที่ต้องเดินทางผ่านบริเวณห้าแยกลาดพร้าว ขอความกรุณาโปรดวางแผนและเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากมีการเบี่ยงจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าว ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ฝั่งละ 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก และ รฟม. ต้องขอภัยมา ณโอกาสนี้ ศึกษาข้อมูลทางลัดทางเลี่ยงเพิ่มเติมได้ที่ www.mrta.co.th หรือโทร. 0 2115 6000