แถลงการณ์ ฉบับ 4

แถลงการณ์ ฉบับ 4 ในหลวง พระอาการดีขึ้น อุณหภูมิพระวรกายลดลง

สำนักพระราชวังแถลงการณ์ฉบับที่ 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอาการดีขึ้น อุณหภูมิพระวรกายลดลง เริ่มเสวยพระกระยาหารได้

Details
จุฬาฯ พบสัตว์ชนิดใหม่ของโลก ตะขาบม่วง-ปลิงควาย-ไส้เดือนยักษ์

จุฬาฯ พบสัตว์ชนิดใหม่ของโลก ตะขาบม่วง-ปลิงควาย-ไส้เดือนยักษ์

จุฬาฯ พบสัตว์ชนิดใหม่ของโลก ตะขาบม่วงสิมิลัน ปลิงควายนครพม และไส้เดือนยักษ์ไทย หลายสายพันธุ์

Details