ทางหลวงชนบท แนะเส้นทางเลี่ยงขาล่องใต้ บางสะพาน-ชุมพร

ทางหลวงชนบท แนะเส้นทางเลี่ยงขาล่องใต้ บางสะพาน-ชุมพร พร้อมขอให้ผู้ใช้ถนนระมัดระวังพื้นที่ประสบภัยเป็นพิเศษ   

กรมทางหลวงชนบท แจ้งประชาชนที่ใช้รถยนต์สามารถเดินทางจากถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ ถึง กิโลเมตรที่ 335+810 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนท้องถิ่นสายสิบเอ็ดเจ้าประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงชนบท สาย ปข.5060 ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงทางหลวงชนบท สาย ปข.1029 เลี้ยวขวาวิ่งไปทางบ้านกรูด ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 3459 เลี้ยวขวาระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายวิ่งไปตามทางหลวงชนบท สาย ปข.4007 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ผ่านข้างโรงพยาบาลบางสะพาน เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3169 ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงหมายเลข 3374

อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังการใช้ถนนในพื้นที่ประสบภัยเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนเส้นทางด้วย และท่านผู้ใช้เส้นทางสามารถขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่  สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146  ทั้งนี้ยกเว้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

‘ประยุทธ’ งัด ม.44 ตั้ง กก.ยุทธศาสตร์ฯ เดินหน้าปรองดองนำไทยสู่ประชาธิปไตย

นายกรัฐมนตรีหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ ด้านการปฏิรูปทุกด้าน ควรทำให้ได้ใน 1 ปี ให้สำเร็จ
 

 

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมเตรียมการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดองสมานฉัทน์ ร่วมกับ รองนายกรัฐมนตรี ทั้ง 6 และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึงความสำคัญของคณะทำงานชุดนี้ ว่ามีความสำคัญกับประเทศในขณะนี้มากที่สุด เนื่องจากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ ด้านการปฏิรูปทุกด้าน ที่ผ่านมาได้มีการหารือหลายครั้ง และทำงานในหลายประการ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องนำทุกเรื่องเข้ามาอยู่ในกรอบเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและสังคมตลอดจนเป็นแนวทางเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยในอนาคต โดยเปรียบคณะกรรมการชุดนี้ เหมือนกล่องที่ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ เปรียบข้าราชการเป็นกลไกของรถ ที่จะขับเคลื่อนประเทศ ไปข้างหน้า

อีกทั้งตลอด 3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลดำเนินการเสมือนหว่านพืชลงไปหลายเรื่อง ทั้งการแก้ปัญหา การเริ่มต้น และทำใหม่ แต่ทั้งหมดยังทำอยู่ในกรอบกฎหมายเดิมกับกฎหมายใหม่ที่ออกมา แม้ยังไม่สมบูรณ์ เพราะยังมีกฎหมายอีกหลายตัวที่ยังไม่บังคับใช้ จึงต้องการปลดล็อก ปลดพันธนาการตรงนี้ให้ได้ก่อน จึงมาหาแนวทางว่าประเทศต้องการอะไร ปัญหาและอุปสรรคอยู่ตรงไหน และอะไรที่ควรทำให้ได้ใน 1 ปี ให้สำเร็จ

 

คสช.ลงสำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านเพ

คสช.ลงสำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านเพ

วันที่ 11 / 01 / 2560 คสช.และเทศบาลตำบลบ้านเพ ลงพื้นที่สำรวจและวัดแนวเขต ชายฝั่งทะเลบ้านเพ บริเวณท่าเรือโดยรอบเพื่อจัดระเบียบให้อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานรัฐ

จากการลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านได้ความว่าพื้นที่บนฝั่งจะให้เทศบาลเป็นผู้ดูแล และฝั่งชายทะเลจะให้กรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแลต่อไป ซึ่งจะสรุปอีกทีในวันที่ 18 มกราคม 2560.