ตระกูลธรรมวัฒนะ ไกล่เกลี่ยกันสำเร็จ ยอมถอนฟ้อง 48 คดีตระกูลธรรมวัฒนะ ไกล่เกลี่ยกันสำเร็จ ยอมถอนฟ้อง 48 คดี

ตระกูลธรรมวัฒนะ ไกล่เกลี่ยกันสำเร็จ ยอมถอนฟ้อง 48 คดี

ตระกูลธรรมวัฒนะ ยอมถอนฟ้อง 48 คดี ยุติศึกสายเลือดหลังพี่น้องตระกูลธรรมวัฒนะ ขัดแย้งกันมากว่า 14 ปี
ชี้เรื่องนี้ทำให้รู้ว่าครอบครัวสำคัญที่สุด

Details