รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เเละ หน่วยงาน​ที่เกี่​ยว​ข้อง​ ร่วม​ประชุม​ทางไกล​ผ่านจอภาพ (VTC) เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๕/๖๓ ภาค ๔ ณ.ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช.

สืบเนื่อง​เมื่อ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม​ 2563 เวลา 13:30 น. โดยมี พันเอกอนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในการประชุม ณ.ห้องประชุม (กอ.รมน.) จังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช..

ทั้งนี้​การประชุม​วันนี้มี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เเละ หน่วยงาน​ที่เกี่​ยว​ข้อง​เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก​ โดยในการประชุม​วันนี้เป็นการประชุม​ทางไกลผ่านทางจอภาพ (VTC)

เบื้องต้น​การประชุม​วันนี้​เพื่อหารือและเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ ๕/๖๓ ภาค ๔..

————-
( เนื้อข่าว​ )​
ธีรพล ปลื้ม​ถนอม​ รายงาน​