คลิปหาดูยาก พระสุรเสียงตรัส ว่า “เราก็เป็นคนจน” เมื่อครั้งในหลวงตรัสถึงข้าวกล้อง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โดยครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 18 พ.ย.2541 พระองค์ทรงตรัสถึงข้าวกล้อง ว่า “ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือนี่ เรากินทุกวันเพราะว่ามีประโยชน์ ร่างกายแข็งแรง ข้าวขาวนี่เอาของดีออกไปหมด ข้าวกล้องนี่ดี ใครบอกว่ากินข้าวกล้องเป็นคนจน เราก็เป็นคนจน”

ภาพที่หาชมยาก… สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมาร (ทรงพระเยาว์) (คลิป)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า… “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร”
เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เวลา ๑๗:๔๕ น. พระนาม “วชิราลงกรณ์” นั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงตั้งถวาย มาจากคำว่า “วชิรญาณ” คือ พระนามฉายาขณะผนวชในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ผนวกกับ “อลงกรณ์” จากพระนามในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ นั้นเองครับ.

เครดิตจาก : www.facebook.com/Ratchabui/videos/680234995474667

บรรยากาศ ถวายอาลัย สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณลานกิจกรรมการค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัด ระยอง วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เริ่มเวลา 15.30 น. โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรยอง เป็นประธาน และได้มีประชาชนชาวระยองทุกท่านทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม ถวายความอาลัย สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย์เดช (ภาคประชาชน) ณ.ลานกิจกรรมหน้าห้างเซ็นทรัลระยอง ประชาสัมพันธ์การจัดงานถวายความอาลัย ของภาคประชาชน
แอดมินเพจในจังหวัดระยอง มีการระดมความคิดในการจัดพิธีถวายความอาลัย ในจังหวัดระยอง และมีการประชุมกันในวันนี้ โดยมีเนื้อหา กำหนดการงานพิธีคร่าวๆในที่ประชุมดังนี้ได้รวมพลตั้งแถว ยืนตรงและร้องเพลงเคารพธงชาติ (วงโยทวาธิตบรรเลง) ยืนไว้อาลัยทำสมาธิ สงบนิ่ง 9 นาที ได้มีวงโยทวาธิตของแต่ละโรงเรียน บรรเลงเพลง พระราชนิพนธ์

เป็นภาพที่ประทับใจ และหน้ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ของชาวระยอง

CR ภาพจาก Kanpuch Yadafoto