องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่.20 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

โดยเมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม2559 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน กว่า 100 คน ร่วมพิธีลงนาม ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

>>> ดูรูปทั้งหมด

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ลพบุรี รายงาน

พระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช

พระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช

ทรงเสด็จเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพรหมรังษี ม.1 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรีเพื่อทรงประกอบพิธียกช่อฟ้า ตัดลูกนิมิต ปลูกต้นโพธิ์ และเยี่ยมราษฎร

…..ปัจจุบันต้นโพธิ์ ต้นดังกล่าว ยังเจริญงอกงามให้ความร่มเย็น และเป็นสิริมงคลแก่วัดพรหมรังษีและประชาชน….ขอบคุณ ข้อมูลที่ ที่ว่าการอำเภอ อำเภอพัฒนานิคม

>>> ดูภาพทั้งหมด

ใจรัก ลิ้มนุสนธิ์ ข่าว/ภาพ ลพบุรี รายงาน

จังหวัดระยอง แสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

จังหวัดระยอง แสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ แสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณสนามด้านหน้า ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความอาลัย

ในส่วนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด นายนิมิต บูรพาสถิตย์ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด พร้อมหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ร่วมพิธีถวายความอาลัยในครั้งนี้

>>> ดูรูปภาพทั้งหมด

จังหวัดลพบุรีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

จังหวัดลพบุรีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. จังหวัดลพบุรี โดยพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้มด้วยข้าราชการและพสกนิกรจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) พระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ณ โรงเรียนวินิตศึกษาฯ แห่งที่ ๑ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี

>>> ดูภาพทั้งหมด

ข่าว/ภาพ NP.NEWS