เจ้าของประตูน้ำโพลีคลีนิคบุกสถานทูตสหรัฐฯ จี้ เลิกจุ้นไทย

เจ้าของประตูน้ำโพลีคลีนิคบุกสถานทูตสหรัฐฯ จี้ เลิกจุ้นไทย

ดร.เทพ เวชวิสิฐ ประตูน้ำโพลีคลีนิค บุกสถานทูตสหรัฐฯ ยื่นหนังสือขอให้เลิกแทรกแซงการเมืองไทย
ด้าน อำนวย ชี้ ไม่ผิดกฎหมาย เป็นแค่การแสดงออก

Details
พัชรี ศิริโชติ ปัดรู้จักวีรยุทธ แซ่หลก ผู้ต้องหาโกงแวต

พัชรี ศิริโชติ ปัดรู้จักวีรยุทธ แซ่หลก ผู้ต้องหาโกงแวต

พัชรี ศิริโชติ ปัดรู้จักวีรยุทธ แซ่หลก ผู้ต้องหาโกงแวต ด้าน ปปง. เรียกให้มาชี้แจงภายใน 30 วัน
มิเช่นนั้นฟ้องอายัดทรัพย์

Details
สยอง พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวถูกฟันมือขาด เมียคว้าข้อมือส่งหมอต่อ

สยอง พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวถูกฟันมือขาด เมียคว้าข้อมือส่งหมอต่อ

สยอง ! พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวปราจีนฯ ทะเลาะวินจักรยานยนต์รับจ้าง ถูกฟันมือซ้ายขาด ภรรยาเก็บข้อมือ
ใส่น้ำแข็งนำส่งโรงพยาบาล ด้านหมอยังไม่รับรองจะต่อข้อมือได้หรือไม่

Details